GO-LOGO

Oudercontacten

Op een oudercontact worden geen leerlingen toegelaten bij het gesprek, tenzij vooraf anders afgesproken. De leerkrachten houden tijdens de lesuren hun ‘kindcontacten’.

Het oudercontact is een wederzijds engagement van het schoolteam en de ouders. We verwachten dan ook dat ouders op 3 oudercontacten aanwezig zijn: in oktober, april en juni.

(*) Het oudercontact van januari is bedoeld voor ouders van kinderen waarbij een bijkomend gesprek wenselijk is, op initiatief van de school of de ouders.

Intekenen voor oudercontact

Ouders tekenen via Doodle (links zie onder) in voor het oudercontact.

U krijgt een drietal weken voor het oudercontact de richtlijnen en het moment waarop

u kan intekenen.

Voor mensen die niet vertrouwd zijn met Doodles of geen internet ter beschikking

hebben, voorzien we de mogelijkheid om telefonisch in te tekenen via het secretariaat.

Voor het oudercontact van juni hoeft u niet vooraf in te tekenen.