GO-LOGO

Startende peuters

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie

De 1ste schooldag van februari

De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Is uw kind geboren in 2019?

Kinderen geboren in 2019 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2021 - 2022 op volgende instapdata:

1 september 2021 >> geboren ten laatste op 01/03/2019

8 november 2021 >> geboren ten laatste op 08/05/2019

10 januari 2022 >> geboren ten laatste op 10/07/2019

1 februari 2022 >> geboren ten laatste op 01/08/2019

7 maart 2022 >> geboren ten laatste op 07/09/2019

19 april 2022 >> geboren ten laatste op 19/10/2019

30 mei 2022 >> geboren ten laatste op 30/11/2019

Kinderen geboren tussen 31/05/2019 en 31/12/2019 kunnen instappen op 1 september 2022 (en ook reeds ingeschreven worden vanaf 1 september 2021).

Is uw kind geboren in 2020?

Kinderen geboren in 2020 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2022 - 2023 op volgende instapdata:

1 september 2022 >> geboren ten laatste op 01/03/2020

7 november 2022 >> geboren ten laatste op 07/05/2020

9 januari 2023 >> geboren ten laatste op 9/07/2020

1 februari 2023 >> geboren ten laatste op 01/08/2020

27 februari 2023 >> geboren ten laatste op 27/08/2020

17 april 2023 >> geboren ten laatste op 17/10/2020

22 mei 2023 >> geboren ten laatste op 22/11/2020

Kinderen geboren tussen 23/11/2020 en 31/12/2020 kunnen instappen op 1 september 2023 (en pas ingeschreven worden vanaf 1 september 2022).

Openklasdagen instapklas tijdens het schooljaar 2021-2022

Voor de vakantie houden we ‘openklasdagen’ in de peuterklas.

Peuters die na de vakantie instappen, kunnen die woensdag tussen 9u30 en 10u30 één uurtje komen meespelen om te ‘wennen’ in het bijzijn van een ouder.

Tussen 10u30 en 11u30 maken we tijd voor nieuwe, geïnteresseerde ouders die de sfeer willen komen opsnuiven in de instapklas. Naast de leerkracht, is ook de kinderverzorger aanwezig en kan de directie wat meer uitleg geven over de schoolvisie en –werking.

Gelieve de uren te respecteren, op die manier overprikkelen we onze peuters niet!

Woensdag 27 oktober

Woensdag 22 december

Woensdag 23 februari

Woensdag 30 maart

Woensdag 18 mei

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Vanaf 1 september 2021.

Afspraak:

Inschrijven kan na na afspraak met de directeur. Indien nodig kan een afspraak worden vastgelegd buiten de schooluren.

tel. 09 374 42 77

basisschool@debeuk.be

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving.

Bij de inschrijving moeten de ouders de Kids-ID voorleggen of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt of de verwantschap aantoont.