GO-LOGO

Startende peuters

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie

De 1ste schooldag van februari

De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Is uw kind geboren in 2016?

Kinderen geboren in 2016 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2018 - 2019 op volgende instapdata:

3 september 2018 >> geboren ten laatste op 03/03/2016

5 november 2018 >> geboren ten laatste op 05/05/2016

7 januari 2019 >> geboren ten laatste op 07/07/2016

1 februari 2019 >> geboren ten laatste op 01/08/2016

11 maart 2019 >> geboren ten laatste op 11/09/2016

23 april 2019 >> geboren ten laatste op 23/10/2016

3 juni 2019 >> geboren ten laatste op 03/12/2016

Kinderen geboren tussen 04/12/2016 en 31/12/2016 kunnen instappen op 2 september 2019 (en ook reeds ingeschreven worden vanaf 1 september 2018).

Is uw kind geboren in 2017?

Kinderen geboren in 2017 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2019 - 2020 op volgende instapdata:

2 september 2019 >> geboren ten laatste op 02/03/2017

4 november 2019 >> geboren ten laatste op 04/05/2017

6 januari 2020 >> geboren ten laatste op 06/07/2017

3 februari 2020 >> geboren ten laatste op 03/08/2017

2 maart 2020 >> geboren ten laatste op 02/09/2017

20 april 2020 >> geboren ten laatste op 20/10/2017

25 mei 2020 >> geboren ten laatste op 25/11/2017

Kinderen geboren tussen 26/11/2017 en 31/12/2017 kunnen instappen op 1 september 2020 (en pas ingeschreven worden vanaf 1 september 2019).

Openklasdagen instapklas tijdens het schooljaar 2018-2019

WELKOM telkens van 9 tot 10 uur

woensdag 24 oktober 2018

woensdag 19 december 2018

woensdag 27 februari 2019

woensdag 3 april 2019

woensdag 15 mei 2019

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Van 1 t.e.m. 30 september 2018:

voorrangsleerlingen = broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen op school en kinderen van personeelsleden, geboren voor 26/11/2017.

Vanaf 1 oktober 2018:

alle andere kinderen, geboren voor 26/11/2017.

Afspraak:

Inschrijven kan na na afspraak met de directeur. Indien nodig kan een afspraak worden vastgelegd buiten de schooluren.

tel. 09 374 42 77

basisschool@debeuk.be

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving.

Bij de inschrijving moeten de ouders de Kids-ID voorleggen of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt of de verwantschap aantoont.