GO-LOGO

Startende peuters

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie

De 1ste schooldag van februari

De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Is uw kind geboren in 2017?

Kinderen geboren in 2017 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2019 - 2020 op volgende instapdata:

2 september 2019 >> geboren ten laatste op 02/03/2017

4 november 2019 >> geboren ten laatste op 04/05/2017

6 januari 2020 >> geboren ten laatste op 06/07/2017

3 februari 2020 >> geboren ten laatste op 03/08/2017

2 maart 2020 >> geboren ten laatste op 02/09/2017

20 april 2020 >> geboren ten laatste op 20/10/2017

25 mei 2020 >> geboren ten laatste op 25/11/2017

Kinderen geboren tussen 26/11/2017 en 31/12/2017 kunnen instappen op 1 september 2020 (en ook reeds ingeschreven worden vanaf 2 september 2019).

Is uw kind geboren in 2018?

Kinderen geboren in 2018 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2020 - 2021 op volgende instapdata:

1 september 2020 >> geboren ten laatste op 01/03/2018

9 november 2020 >> geboren ten laatste op 09/05/2018

4 januari 2021 >> geboren ten laatste op 04/07/2018

1 februari 2021 >> geboren ten laatste op 01/08/2018

22 februari 2021 >> geboren ten laatste op 22/08/2018

19 april 2021 >> geboren ten laatste op 19/10/2018

17 mei 2021 >> geboren ten laatste op 17/11/2018

Kinderen geboren tussen 18/11/2018 en 31/12/2018 kunnen instappen op 1 september 2021 (en pas ingeschreven worden vanaf 1 september 2020).

Openklasdagen instapklas tijdens het schooljaar 2019-2020

Voor de vakantie houden we ‘openklasdagen’ in de peuterklas.

Peuters die na de vakantie instappen, kunnen die woensdag tussen 9u30 en 10u30 één uurtje komen meespelen om te ‘wennen’ in het bijzijn van een ouder.

Tussen 10u30 en 11u30 maken we tijd voor nieuwe, geïnteresseerde ouders die de sfeer willen komen opsnuiven in de instapklas. Naast de leerkracht, is ook de kinderverzorgster aanwezig en kan de directie wat meer uitleg geven over de schoolvisie en –werking.

Gelieve de uren te respecteren, op die manier overprikkelen we onze peuters niet!

Woensdag 23 oktober

Woensdag 18 december

Woensdag 19 februari

Woensdag 1 april

Woensdag 13 mei

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Vanaf 2 september 2019.

Afspraak:

Inschrijven kan na na afspraak met de directeur. Indien nodig kan een afspraak worden vastgelegd buiten de schooluren.

tel. 09 374 42 77

basisschool@debeuk.be

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving.

Bij de inschrijving moeten de ouders de Kids-ID voorleggen of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt of de verwantschap aantoont.